สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสาร/กิจกรรม

  • เชิญสัมมนาฟรี มาตรฐานและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ ห้้องเมเปิิ้ล3 โรงแรมเมเปิิ้ล บางนา ถ.ศรีนครินทร์์ กรุงเทพฯ อ่านทั้งหมด...
  • TIC จัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและกิจกรรมสันทนาการ เชื่อมความสามัคคีในกลุ่มบริษัท TIC อ่านทั้งหมด...
  • TIC จัดกิจกรรมพิมพ์หนังสือต้นฉบับอักษรเบรลล์เพื่อคนตาบอด ครั้งที่ 2 พร้อมรับบริจาคปฏิทินเก่าเพื่อนำไปเป็นสื่อการสอนสำหรับคนตาบอด อ่านทั้งหมด...
  • ประกาศผลผู้โชคดีตอบคำถามใน Line@ อ่านทั้งหมด...
  • บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 อ่านทั้งหมด...
  • บทสัมภาษณ์ บริษัท ไพร์ม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด “ทำไมจึงเลือกใช้สินค้า TIC ”? อ่านทั้งหมด...