:TIC: Technology Instruments Co., Ltd.

สิ่งที่น่าสนใจ

ข่าวสาร/กิจกรรม

  • บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ SIEMENS จัดร่วมสัมมนาฟรีในหัวข้อ " ระบบวิเคราะห์ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรด้วย OEE Basic Box " อ่านทั้งหมด...
  • ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม TIC แชร์ รับ โชค อ่านทั้งหมด...
  • ประกาศผลผู้โชคดีกิจกรรม TIC แจกแรง แซงโควิด อ่านทั้งหมด...
  • บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด หรือ TIC ได้จัดให้พนักงานทุกคนรวมถึงผู้จัดการและผู้บริหารทุกท่านทำการตรวจหาเชื้อ Covid-19 อ่านทั้งหมด...
  • ประกาศผลผู้โชคดีจากกิจกรรม TIC แจกแรง แซงลมฝน อ่านทั้งหมด...
  • บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อ่านทั้งหมด...