เซนเซอร์/เอ็นโคดเดอร์/สวิตช์ลำแสง/ปลั๊ก - www.tic.co.th