อุปกรณ์วัดควบคุมระดับ/อัตราการไหล/ความดัน/โซลินอย์ดวาล์ว - www.tic.co.th