อุปกรณ์วัดควบคุมระดับ/อัตราการไหล/ความดัน/โซลีนอยด์วาล์ว - www.tic.co.th