งานสอบเทียบ

งานสอบเทียบ

งานสอบเทียบ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัดได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ดาวน์โหลด รายละเอียดสาขา และขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ


ทางเลือกคุณภาพ สำหรับงานสอบเทียบที่ต้องการคุณภาพ

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือตามระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ โดยครอบคลุมเครื่องมือทุกประเภท ให้ผลการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตฐานสากลและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งยึดมั่นต่อการให้บริการอย่างมืออาชีพ และยึดมั่นต่อคุณภาพของการสอบเทียบเป็นสำคัญ

 • ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • เครื่องมือมาตรฐานจากยุโรปและอเมริกา สามารถสอบกลับความถูกต้อง (Traceability) สู่มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติได้ เช่น เยอรมัน, อเมริกา, ออสเตรเลีย เป็นต้น
 • ขั้นตอนและวิธีการการสอบเทียบ อ้างอิงมาตรฐานที่เชื่อถือได้ อาทิเช่น ISO, ASTM, EA, UKAS,OIML เป็นต้น
 • บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการวัด มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทำให้ผลการวัดถูกต้องแม่นยำ เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Test) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผลการวัดมีความถูกต้องอยู่เสมอ
 • รับประกันระยะเวลาสอบเทียบ 3 - 5 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งยืนยันการสอบเทียบ
 • บริการรับ – ส่งเครื่องมือวัดของท่าน ฟรี
 • บริการแจ้งเตือนลูกค้าเมื่อครบรอบการสอบเทียบ (Due Date)
 • กรณีเครื่องมือวัดอยู่นอกขอบข่ายการให้บริการ ห้องปฏิบัติการ ยินดีส่งสอบเทียบไปยังห้องปฏิบัติการอื่น โดยจะรับผิดชอบในการรับ – ส่งเครื่องมือทั้งหมด
 • บริการสอบเทียบงานด่วน ในกรณีที่ท่านต้องการรีบใช้เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการฯ สามารถสอบเทียบให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 2
 • วันบริการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับงานสอบเทียบ ฟรี โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์

ขอบข่ายการให้บริการ  ดาวน์โหลดขอบข่าย

 • ด้านอุณหภูมิและความชื้น (Temperature/Humidity)
 • ด้านไฟฟ้า เวลา ความถี่ (Electrical/Frequency/Time)
 • ด้านความดัน (Pressure)
 • ด้านมวล (Mass)
 • ด้านแรง (Torque/Force)
 • ด้านมิติ (Dimension)
 • ด้านเคมี (Chemical)
 • ด้านปริมาตร (Volume)
 • ด้านอื่นๆ เช่น ความเร็วลม แสง เสียง และความสั่นสะเทือน เป็นต้น

ภาพแกลเลอรี่

ลงทะเบียนรับข่าวสาร

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สินค้าที่ต้องการเปรียบเทียบ

0