ระบบออโตเมชั่น, พีแอลซี/สกาด้า, ตู้คอนโทรล - www.tic.co.th