Seminar and Service

Seminar and Service

Seminar

บริการจัดอบรมสัมมนาในหัวข้อทางอุตสาหกรรมต่างๆที่ท่านสนใจ เพียงมีจำนวนผู้เข้าอบรมตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เราพร้อมไปจัดอบรมให้ทั้งที่บริษัทของท่าน หรือสำนักงานของ TIC ทุกสาขาทั่วประเทศ

หัวข้ออบรมสัมมนาเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ค่าบริการเริ่มต้นที่ 2,500 บาท (หรือคิดตามระยะทางที่กำหนด)


Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0