Solution Project

Solution Project

งานประกอบตู้คอนโทรล และตู้ MDB

รับงานประกอบตู้ทุกประเภท รวมทั้งตรวจเช็คระบบเดิมหรือแก้ไข, เพิ่มระบบ เช่น
- ตู้ Temp Control, ตู้ควบคุมมอเตอร์
- ตู้ โชว์ Alarm, ตู้ควบคุม นิวเมติกส์/ไฮดรอลิก
- กระเป๋าชุดทดสอบ และตู้ MDB
- ตู้วัดและบันทึกค่าระบบพลังงานไฟฟ้า


Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0