ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

17 มีนาคม 2566

เรียบเรียงโดย : พงศธร เหง่างาม
ฝ่ายขายสาขาขอนแก่นสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้มาแชร์เกียวกับ "ความสำคัญของการตรวจสอบคุณภาพน้ำ"


การตรวจสอบคุณภาพน้ำถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการและทุกโรงงานอุตสาหกรรมควรต้องพึงกระทำอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโดยปกติแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมมักมีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสินค้า หากต้องการควบคุมมาตรฐานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ทุกโรงงานอุตสาหกรรมจึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ เพื่อติดตามระบบบำบัดน้ำเสีย และควบคุมค่าสารมลพิษในน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กรมโรงงานกำหนด ก่อนที่จะปล่อยออกสู่การนิคม แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่แหล่งชุมชน

วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมี

วิธีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทางเคมีที่พบเห็นได้ทั่วไป คือการใช้ Test Kit โดยใส่สารเคมีลงในตัวอย่างน้ำที่เราตักมาเพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ซึ่งสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับน้ำและเปลี่ยนสี จากนั้นเราสามารถเทียบสีที่ได้กับแผ่นเทียบสีเพื่อวัดผลการตรวจสอบได้ วิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถวัดค่าความเป็นกรดด่างของน้ำ หรือค่า pH ของน้ำได้ อีกทั้งยังสามารถตักน้ำตัวอย่างและส่งไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อวัดค่า BOD (Biological Oxygen Demand) ซึ่งเป็นค่าวัดปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำ และค่า COD (Chemical Oxygen Demand) ที่บ่งบอกถึงปริมาณออกซิเจนที่สารเคมีใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ น้ำที่มีค่า COD สูงแสดงว่ามีการปนเปื้อนของสารเคมีสูง สกปรกมากเกินกว่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งโรงงาน ค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ รวมถึงค่าพารามิเตอร์ที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติน้ำต่าง ๆ เช่น ค่าของแข็งในน้ำ ทั้งค่าของแข็งทั้งหมด (TS) ค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (TDS) และค่าของแข็งแขวนลอย (SS) ค่าน้ำมันและไขมันในน้ำ ค่าสารประกอบไนโตรเจน และค่าโลหะหนักทั้งแบบมีพิษและไม่มีพิษลงทะเบียนรับข่าวสาร

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สินค้าที่ต้องการเปรียบเทียบ

0