Weather Station 4.0

Weather Station 4.0

30 พฤษภาคม 2566เขียนโดย : จักร์ชัย เตชะสาย
Project Managerสวัสดีครับทุกท่าน ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลภาวะของสภาพอากาศในปัจจุบัน เราจะเลือกใช้ Weather Station 4.0 อย่างไร? คำถามนี้ที่นี่มีคำตอบ สำหรับสถานีวัดสภาพอากาศ ปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน
ซึ่งมีหน่วยงานที่ออกประกาศเพื่อจัดการกับสารมลพิษทางอากาศในประเทศไทย มีดังนี้
1. พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535(2)
1.1 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ด้านการกำหนดมาตรฐานควบคุมคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
1.2 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ด้านแบบบันทึก หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศในสถานที่ต่างๆ ได้แก่เตาเผาขยะมูลฝอย ปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสียและฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศ
2. กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ด้านมาตรฐานและข้อกำหนดของโรงไฟฟ้า โรงโม่หิน ยานพาหนะ โรงงาน และคลังน้ำมัน
3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านแหล่งกำเนิดมลพิษทั่วไป เตาเผาอุตสาหกรรม โรงสีข้าว ยานพาหนะ โรงแยกก๊าซ/คลังน้ำมัน ท่าเรือ และโรงไฟฟ้า
4.กระทรวงอุตสาหกรรมด้านค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบและควบคุม
5.กรมโรงงานอุตสาหกรรม ด้านคุณสมบัติของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน การฝึกอบรม และการสอบมาตรฐาน กำหนดประเภทหรือชนิดของโรงงาน
6.กรมควบคุมมลพิษ ด้านวิธีตรวจวัดค่าเฉลี่ยและเครื่องวัดก๊าซและฝุ่นละออง

เรามาติดตาม 3 ข้อ ที่เป็นแนวทางในการเลือกใช้งาน Weather Station
ข้อ 1 เลือกพารามิเตอร์ จะนำพารามิเตอร์อะไร ไปใช้งาน ก็เลือกให้ตรงกับความจำเป็นของงานเรา


รูปที่1  ตัวอย่าง พารามิเตอร์ของ Weather Station 4.0


ข้อ 2 เลือกชนิดของ Sensor  จะใช้คุณภาพและประสิทธิภาพของ Sensor ระดับใด ก็พิจารณาตามความต้องการความละเอียด ความแม่นยำของ Sensorตัวอย่าง Sensor ของ Weather Station 4.0


ข้อ 3 เลือกการส่งข้อมูล   จะนำข้อมูลจาก Sensor ส่งต่อข้อมูลอย่างไร ให้สะดวกต่อผู้ใช้งาน 


รูปที่ 3 ตัวอย่าง การส่งข้อมูล ของ Weather Station 4.0


จาก 3 ข้อที่ผ่านมา จะทำให้เราเลือกใช้ Weather Station4.0 ได้เหมาะสมกับการนำไปใช้งาน ที่คุ้มค่ากับราคา  สำหรับช่างที่ต้องการเลือกใช้งานก็จะดูแลอุปกรณ์ได้อย่างง่าย ส่วนผู้บริหารที่ต้องการเลือกใช้งาน จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ ไปใช้งานทั้งแบบ Realtime และ Historical   ได้ข้อมูลนำไปวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียว  สามารถเข้าชมตัวอย่างได้ผ่านเว็บ https://www.cmuccdc.org/ลงทะเบียนรับข่าวสาร

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

เข้าสู่ระบบ

สมัครสมาชิก

ลืมรหัสผ่าน

สินค้าที่ต้องการเปรียบเทียบ

0