รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมการใช้งานในแปลงเกษตร โดยใช้ TIC ระบบ 4G-IOT รดน้ำเกษตรกรด้วยมือถือ 8 โซน @depa อ.สารภี จ.เชียงใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมการใช้งานในแปลงเกษตร โดยใช้ TIC ระบบ 4G-IOT รดน้ำเกษตรกรด้วยมือถือ 8 โซน @depa อ.สารภี จ.เชียงใหม่

12 July 2022

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เยี่ยมชมการใช้งานในแปลงเกษตร โดยใช้ TIC ระบบ 4G-IOT รดน้ำเกษตรกรด้วยมือถือ 8 โซน @depa อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ “กระทรวงดิจิทัลฯ โดย depa พร้อมเปิดโอกาสให้ดิจิทัลสตาร์ทอัพไทยสามารถขยายตลาดใหม่ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการชุมชน เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจหรือการเพาะปลูก ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและการสูญเสีย ได้ผลผลิตที่สดใหม่และมีคุณภาพ นำไปสู่การเพิ่มรายได้ สร้างชุมชนเข้มแข็ง คนในชุมชนมีอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน ปูทางสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ และความอยู่ดีมีสุขแก่ภาคประชาชน
News Recommend

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0