พนักงาน บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

พนักงาน บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกันทำกิจกรรม CSR ที่บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ

11 November 2022

เมื่อวันที่ 11 พ.ย 2565 พนักงาน บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา บางกะเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งเรียนรู้ ที่รวบรวมพันธุกรรมพืช และการฟื้นฟูระบบนิเวศของคุ้งบางกระเจ้าในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวเพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนทั่วไป และการฟื้นฟูพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำจากการถูกกัดเซาะ นอกจากนี้ยังมีอาคารนิทรรศการที่จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาของบางกะเจ้า และวิถีชีวิตชุมชนบางกะเจ้า โดยพนักงานร่วมกันทำกิจกรรมชุมชน อาทิเช่นเก็บขยะและสร้างสรรค์ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่สนุกและได้ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น แถมยังได้ผ้ามัดย้อมฝีมือตัวเองกลับบ้านด้วยค่ะSubscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0