บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค

8 December 2022

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ที่ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค และมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด 5 ฐานคือ
1. ฐานคนมีน้ำยา
2. ฐานคนรักษ์ป่า
3. ฐานคนรักษ์แม่ธรณี
4 .ฐานคนรักษ์น้ำ
5. ฐานคนติดติน
ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย


Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0