บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

20 December 2022

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมาบริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้จัดการฝึกอบรมซ้อมแผนการเตรียมความพร้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มีการเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัยและแนะนำอุปกรณ์ดับเพลิง เรียนรู้การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน และเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ ร่วมถึงการฝึกสถานการณ์จำลองอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงบทบาทหน้าที่ และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีหากเกิดอัคคีภัยขึ้นจริง


Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0