บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ TIC anniversary 40 ปี โดยความร่วมมือกับ "CARLO GAVAZZI"

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด จัดงานสัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ TIC anniversary 40 ปี โดยความร่วมมือกับ "CARLO GAVAZZI"

8 June 2023

ภาพบรรยากาศงาน TIC ฉลอง 4 ทศวรรษ สัมมนาครั้งยิ่งใหญ่ TIC anniversary 40 ปี โดยความร่วมมือระหว่าง "บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด" กับ "CARLO GAVAZZI" ในหัวข้อ "วิทยาการหุ่นยนต์ในการผลิต และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม IIOT, NRG and OEE Automation System" ในวันพฤหสับดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ. ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น1 โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส ศรีนครินทร์ ข้างซีคอนสแควร์ กรุงเทพฯNews Recommend

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0