เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ถึง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา TIC ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 Smart Factory Industrial IoT and Data Analytics Platrorm Siemens IOT2050

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ถึง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา TIC ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 Smart Factory Industrial IoT and Data Analytics Platrorm Siemens IOT2050

22 September 2023

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ถึง วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2566 ที่ผ่านมา TIC ได้ทำการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Industry 4.0 Smart Factory Industrial IoT and Data Analytics Platrorm Siemens IOT2050 ภายใต้ โครงการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศูนย์บริหารเครือข่ายพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาวิทยาลัยในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ ห้องปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์ในงานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ภาควิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5News Recommend

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0