บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้ทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ. อยุธยา

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้ทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ. อยุธยา

8 December 2023

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด โดยคณะผู้บริหาร ได้ทำกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จ. อยุธยา ซึ่งเป็น สถานที่เรียนรู้เชิงเกษตร ที่ต้องการนำเสนอแนวคิด แรงบันดาลใจ และการสร้างจิตสำนึกดีๆ ผ่านหลักคำสอนและหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่ ๙) เพื่อส่งต่อให้เด็กเยาวชน รวมทั้งประชาชน ได้นำไปต่อยอดพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

ภายในมีการสาธิตและฐานกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้ด้านต่างๆ อาทิ
พื้นที่นา
พื้นที่เพาะปลูก
พื้นที่เลี้ยงสัตว์
พื้นที่กักเก็บน้ำ
สัมผัสกับสัตว์เลี้ยงต่างๆ อาทิ ไก่ เป็ด แพะ เป็นต้น

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0