Flow meter คืออะไร ?

Flow meter คืออะไร ?

11 March 2024

เขียนโดย : ธยุทธฎิกา  พิมเสน
ฝ่ายขายสาขาธนบุรีสวัสดีค่ะทุ่าน Flow meter คือ เครื่องมือเพื่อวัดปริมาตร ปริมาณ หรือ อัตราการเคลื่อนที่ของของไหลผ่านอุปกรณ์ เพื่อหาพื้นที่หน้าตัด,ปริมาตรเทียบกับเวลา เพื่อใช้ประโยชน์ในการควบคุมของไหล ต่อหน้างาน

ปัจจัยเกี่ยวข้องดังนี้
1. อุณหภูมิ (Temperature) ผลจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีผลทำให้ค่าความหนืดของสารเปลี่ยนแปลง
2. ความหนืด (Viscosity) หรือ ค่าแรงต้านการไหลของของไหล ซึ่งเป็นค่าเฉพาะตัวของของไหลชนิดต่างๆ โดยถ้าค่าความหนืดมีค่าสูง จะต้องใช้ความต่างของแรงดันสูงเพื่อให้ของไหลนั้นเคลื่อนที่

หลักการทำงานของเครื่องมือวัดการไหล
- การวัดอัตราการไหลแบบปริมาตร (volumetric flow rate) มีหน่วยเป็น m3/s

Q = อัตราการไหลของปริมาตร
V = ความเร็วของการไหล
A= พื้นที่หน้าตัดที่ของไหลวิ่งผ่าน

- การวัดอัตราการไหลของมวล (mass flow rate) มีหน่วยเป็น kg/s


ส่วนประกอบของเคลื่อนมือวัดการไหล

- Flow sensor เป็นเซนเซอร์ที่นำค่าอัตราการไหลของของไหล ให้มาอยู่ในรูปแบบของสัญญาณไฟฟ้าหรือการเคลื่อนที่ทางกล แล้วส่งสัญญาณไปที่ Flow Indicator
- Flow Indicator เป็นอุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่จะทำหน้าที่ในการนำสัญญาณที่ได้จาก Flow Sensor มาแสดงผล

ประเภทของ Flow meter
1. Rotameter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดการไหล ได้ทั้งของเหลวและแก๊ส โครงสร้างโดยทั่วไปของโรตามิเตอร์ ประกอบด้วยท่อแก้วใส ลักษณะเป็นรูปทรงกรวยวางตัวอยู่ในแนวตั้ง ภายในมีลูกลอยที่สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได้อย่างอิสระตามค่าอัตราการไหลของของไหล
2. Variable Area Flowmeter เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการต้านของน้ำ ฝืนแรงสปริง โดยติดตั้งตามทิศทางการไหลของน้ำเท่านั้น ไม่จำกัดการติดตั้ง ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และมีย่านการวัดเหมือนโรตามิเตอร์
3. Turbine Flowmeter เป็นเครื่องวัดการไหลแบบกังหัน ซึ่งประกอบด้วยใบพัดที่วางขวางอยู่ในท่อ ใบพัดนี้จะติดตั้งอยู่บนเพลาหรือแบริ่งที่ศูนย์กลางของทิศทางการไหล โดยขนานกับเส้นทางการไหล ในขณะที่มีของไหล ไหลผ่าน จะทำให้ใบพัดหมุนด้วยแรงจากการไหล จากนั้นแปลงค่าความเร็วของการหมุนใบพัด เป็นค่าอันตราการไหลของของไหล
4. Oval Gear Flowmeter ภายในประกอบไปด้วยเฟืองรูปวงรี 2 ชิ้น ขบกัน โดยเฟืองทั้ง 2 จะทำหน้าที่ในการรับและคายของไหลสลับกันไป
5. Electromagnetic Flowmeter เป็นโฟลว์ที่อาศัยหลักการของฟาราเดย์ ซึ่งเมื่อของไหลวิ่งผ่านสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อมค่าตามความเร็วของการไหล ทำให้รู้ค่าอัตราการไหล
6. Orifice Plate Flowmeter จะประกอบด้วยแผ่นบางที่มีรู ซึ่งจะสร้างการหดตัวในเส้นทางการไหล ความต่างของความดันจะแปรผันตามอัตราการไหลของของไหล


Rotameter ,Variable Area Flowmete, Turbine FlowmeterOval Gear Flowmeter  ,  Electromagnetic Flowmeter , Orifice Plate Flowmeter


การเลือกใช้งานโฟลว์มิเตอร์ตามประเภทของของเหลว

ทั้งนี้ความเหมาะสมในการเลือกใช้ ต้องพิจารณาความเหมาะสมหน้างานอีกทีค่ะSubscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0