บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด จับมือกับ NECTEC ศููนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC)

บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด จับมือกับ NECTEC ศููนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC)

13 May 2024

TIC จับมือกับ NECTEC ศููนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน หรือ Sustainable Manufacturing Center (SMC) อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC สวทช.) ภายในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ตั้งอยู่ในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองนวัตกรรมของ EECi ศูนย์นวัตกรรม SMC ร่วมกันส่งเสริมยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็น Industry 4.0

News Recommend

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0