การใช้โปรแกรม เปิดการใช้งาน อินพุต Analog ของ PLC LOGO!8

การใช้โปรแกรม เปิดการใช้งาน อินพุต Analog ของ PLC LOGO!8

17 May 2024เขียนโดย : โยษิตา ศรีวิบูลย์ชัย
ฝ่ายขายสาขาชลบุรีสวัสดีค่ะทุกท่าน PLC LOGO!8 นั้น มีการเปิดใช้งาน อินพุต Analog อยู่ 2 แบบ คือ
1. อินพุต Analog ในตัวของCPU ซึ่งจะอยู่ที่ I7,I8,I1 และ I2 (เฉพาะรุ่นที่มี AI เท่านั้น)
2. อินพุต Analog ในตัวของ expansion module

1.การใช้ อินพุต Analog ภายในตัวของ PLC LOGO! 8

จากรูป จะระบุว่าอินพุต Analog อยู่ที่ขา I1,I2,I6 และ I7 ซึ่งหากเป็น อินพุต Analog จากตัว CPU จะสามารถรับค่าเป็น 0-10Vdc เท่านั้น

จากนั้นไปที่โปรแกรมเพื่อทำการเขียนโปรแกรม กำหนดค่าของ อินพุต Analog


ทำการเขียนโปรแกรมการอ่านค่าจาก อินพุต Analog ที่ AI1 จากนั้น ไปตั้งค่า ที่ AI1 โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่    เพื่อตั้งค่า จะมีหน้าต่าง AI1(Analog input) ขึ้นมาจากนั้นเลือกที่ AI3 and AI4 setting จะมีหน้าต่าง LOGO! Settings ขึ้นมา


ตรง Onboard AI Setting หากต้องการใช้ AI1 กับ AI2 แค่ 2 ช่อง ให้เลือกที่ เลข 2 จะทำให้ I6 เป็น AI1  และ I7 เป็น AI2 หากต้องการใช้งาน อินพุต Analog 4 ช่อง ให้เลือกหมายเลข 3 จะเป็นการเปิดใช้งาน อินพุต Analog ทั้งหมดในตัวของ CPU โดย  AI3 จเป็นช่อง I1 และ AI4 จะเป็นช่อง I2


2.การใช้ อินพุต Analog ด้วย expansion module


จากรูป จะกำหนดให้ใช้ อินพุต Analog ด้วย expansion module โดยไม่ใช้ อินพุต Analog บนตัว CPU 

- ไปที่โปรแกรมเพื่อทำการเขียนโปรแกรม


ทำการเขียนโปรแกรมการอ่านค่าจาก อินพุต Analog ที่ AI1 จากนั้น ไปตั้งค่า ที่ AI1 โดยดับเบิ้ลคลิ๊กที่  เพื่อตั้งค่า จะมีหน้าต่าง AI1(Anal0g input) ขึ้นมา


จากนั้นเลือกที่ AI3 and AI4 setting จะมีหน้าต่าง LOGO! Settings ขึ้นมาตรง Onboard AI Setting หากต้องการกำหนดให้ ไม่ใช้งาน อินพุต Analog บนตัวของ CPU แต่จะใช้ AI1 กับ AI2 ที่ expansion module ให้เลือกที่ เลข 1 จะเป็นการปิดอินพุต Analog บนตัวของ CPU แล้วไปใช้งาน อินพุต Analog ที่ expansion module แทน
Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0