หน่วยความจำบันทึกค่าได้นานแค่ไหน?

หน่วยความจำบันทึกค่าได้นานแค่ไหน?

30 June 2021


เขียนโดย :
Product Manager


สวัสดีครับทุกท่าน Paperless Recorder คือ เครื่องบันทึกสัญญาณทางไฟฟ้าแบบไม่ใช้กระดาษ สามารถแสดงผลเป็นกราฟ หรือข้อมูลผ่านหน้าจอ และบันทึกค่าทางไฟฟ้า หรืออุณหภูมิ ลงที่ตัวเครื่อง หรือ CF Card แล้วนำข้อมูลที่ได้มา Load ลง คอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราห์ข้อมูลต่อไปได้

Paperless Recorder สามารถรับสัญญาณจาก เทอร์โมคัฟเบิ้ล (TC), อาทีดี (RTD) หรือจากเซนเซอร์ชนิดอื่นๆ ที่สามารถส่งสัญญาณเอ้าท์พุท แบบ 4-20 mA , 0-10 VDC ได้ เช่น ความดัน, อัตราการไหล, ระดับ, ความชื้น, ความนำไฟฟ้า และ pH เป็นต้น
Paperless Recorder มีหน่วยความจำภายในเครื่องขนาด 256 MB สามารถบันทึกค่าได้นานเท่าไหร่? ขึ้นอยู่กับการตั้งช่วงเวลาในการบันทึกว่า เราต้องการบันทึกค่าทุกกี่วินาที นาที หรือ ชั่วโมง (ทั้งนี้เราสามารถตั้งค่าช่วงเวลาในการบันทึกค่าได้ตั้งแต่ 100 ms – 2 Hour)


หน่วยความจำ

หน่วยความจำที่ขายพร้อมกับ Paperless Recorder จะเป็นยี่ห้อ Sandisk สำหรับการบันทึกข้อมูลจากตัวเครื่องลง CF Card ตารางข้างล่างแสดงจำนวนวันที่สามารถเก็บข้อมูลได้โดยประมาณของหน่วยความจำแต่ละขนาด


จากตาราง หนึ่งข้อมูลจะมีค่าเท่ากับ 2 ไบต์ ถ้าความเร็วในการเก็บข้อมูลเร็วสุดอยู่ที่ 1 วินาทีต่อข้อมูล จัดเก็บใน 1 วัน ดังนั้น ถ้ามี 6 Chanel หน่วยความจำในเครื่องขนาด 256 MB จะเก็บได้ประมาณ 250 วัน

จากสูตร

วัน = หน่วยความจำ / [( 2 ไบต์ / ความเร็วในการบันทึก ) x เวลาในการบันทึกใน 1 วัน X 60 นาที X 60 วินาที]
= 256 MB / [( 2 ไบต์ / 1 วินาที) X 24 ชม X 60 นาที X 60 วินาที ]

ยกตัวอย่าง ถ้าหน่วยความจำขนาด 1G ความเร็วในการเก็บข้อมูลเร็วสุดอยู่ที่ 1 วินาทีต่อข้อมูล ถ้าเราตั้งช่วงเวลาในการบันทึกไว้ทุก 30 วินาที ใช้ 6 Chanel จะสามารถบันทึกได้ 800 วัน หรือประมาณ 2 ปี
วัน = หน่วยความจำ / [( 2 ไบต์ / ความเร็วในการเก็บ ) x เวลาในการจัดเก็บใน 1 วัน X 60 นาที X 60 วินาที]
= 1G / [( 2 ไบต์ / 1 วินาที) X 30 วินาที X 60 นาที X 60 วินาที]
= 800


เทียบหน่ยวความจำ
1 MB (เมกกะไบต์) = 1024 KB.
1 GB (กิกะไบต์) = 1024 MB.
Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0