TIC ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

TIC ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้

1 March 2017
บริษัท เทคโนโลยี อินสตรูเมนท์ จำกัด ได้ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ ซึ่งประกอบไปด้วยการบริจาคเงิน และสิ่งของต่างๆที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตโดยบริจาคผ่านทางสภากาชาดไทย***Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0