FAQ

การคืนสินค้า

ทาง TIC มีทีมงานประกันคุณภาพที่ทำหน้าที่ตรวจเช็คและตรวจซ่อมโดยเฉพาะค่ะ เจ้าหน้าที่ทุกคนผ่านการอบรมโดยผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง จึงแจ้งผลถูกต้อง ตรงจุด ฉับไว ทุกงานการันตีไม่เกิน 3 วันทำการค่ะ

Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0