สร้างชุดทดลองการวัดความเร็วรอบของมอเตอร์อย่างง่าย

สร้างชุดทดลองการวัดความเร็วรอบของมอเตอร์อย่างง่าย

5 January 2017


เขียนโดย : นาธาร จันทรสุริ

Product Specialist

สวัสดีครับ ทุกท่าน วันนี้ผมจะมานำเสนอถึงการวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งบางครั้งจะเจอปัญหาเรื่องการอธิบายการทำงานของของการวัดความเร็วรอบและ การติดตั้งอุปกรณ์ให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องฟังเพื่อให้เข้าใจในการทำงาน แต่บางทีไม่สะดวกที่จะเข้าไปที่หน้างานจริง วันนี้จึงมีเทคนิคเล็กน้อยในการสร้างชุดทดลองการวัดค่าความเร็วรอบขนาดเล็กเพื่อที่สามารถนำพกพาไปทดลองให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดูได้ครับ

อุปกรณ์
1. มอเตอร์ขนาดเล็ก (มอเตอร์รถเด็กเล่น) จำนวน 1 ตัว
2. แบตตเตอรี่ 1.5 VDC จำนวน 1 ก้อน
3. ICB12SF02PO (พร็อกซิมิตี้สวิตช์ ยี่ห้อ Carlo Gavazzi) จำนวน 1 ตัว
4. 6-545-012-000(เครื่องวัดความเร็วรอบ ยี่ห้อ Kubler) จำนวน 1 ตัว
5. สวิตช์ จำนวน 1 ตัว
6. รางใส่ถ่าน จำนวน 1 ตัว
7.แผ่นไม่วงกลมติดแกนเหล็ก จำนวน 1 ตัว

หลังจากทราบรายการอุปกรณ์กันแล้วมาดูวิธีการติดตั้งกันครับรูปที่ 1 การติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ

รูปที่ 2 รูปการวางอุปกรณ์ ตัวมอเตอร์และพร็อกซิมิตี้สวิตช์ 1


รูปที่ 3 รูปการวางอุปกรณ์ ตัวมอเตอร์และพร็อกซิมิตี้สวิตช์ 2
จากรูป ตัวมอเตอร์จะต่อเข้ากับล้อวงกลมที่มีแกนน็อตจำนวน 4 ตัวอยู่รอบล้อวงกลมนี้ แล้วนำพร็อกซิมิตี้มาทำการตรวจจับการหมุนของมอเตอร์ซึ่งใช้ตัวมิเตอร์รุ่น 6-545-012-000 ในการวัดความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งค่าที่อ่านได้จะเป็นไปตามรูปที่ 4 ครับ
รูปที่ 4 การวัดค่าความเร็วรอบของมอเตอร์
รูปที่ 5 การเซ็ตค่าพารามิเตอร์และการต่อสายสัญญาณ
จะเห็นได้ว่าตัวเครื่องสามารถแสดงค่าความเร็วรอบของมอเตอร์ได้ และแสดงการติดตั้งใช้งานของอุปกรณ์ในคราวเดียวกัน ซึ่งทำให้ทางผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถมองเห็นการทำงานและการติดตั้งของอุปกรณ์ได้เข้าใจมากขึ้นครับ


หมายเหตุ ซึ่งหากต้องการที่จะสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์เพิ่มเติม ก็สามารถทำได้โดยใส่ตัวค่าความต้านทานปรับค่าได้เพิ่มเข้าไป เพื่อแสดงค่าความเร็วที่ต่างกันได้ครับSubscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0