การติดตั้งและการยกเลิกการติดตั้ง GP-Viewer EX ของ Touchscreen Proface

การติดตั้งและการยกเลิกการติดตั้ง GP-Viewer EX ของ Touchscreen Proface

4 May 2017เรียบเรียงโดย : วิชาญ โพธิ์พระรส


Product Manager : PROFACE,SCHNEIDERสวัสดีทุกท่านครับ GP-Viewer EX เป็น Software ของ Touchscreen Proface ที่แสดงผลและใช้งานจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ในระยะไกล สามารถใช้กู้คืนและ ตรวจสอบกิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาและการดูแลรักษาประจำวัน หากต้องการใช้คุณสมบัตินี้ ต้องมีคอมพิวเตอร์และจอแสดงผลบนเครือข่ายเดียวกัน โดยต้องติดตั้ง GP-Viewer EX บนคอมพิวเตอร์และต้องตั้งค่าสิทธิ์ในการใช้งานสำหรับจอแสดงผล โดยสามารถติดตั้ง GP-Viewer EX บนคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซีดีสำหรับติดตั้ง GP-Pro EX เวอร์ชัน 2.10 หรือสูงกว่า หรือดาวน์โหลด installer จากเว็บไซต์ของ Pro-face ก็ได้ครับ

วิธีการติดตั้งสามารถทำได้ดังนี้

1. ใส่ซีดีรอมสำหรับติดตั้ง GP-Pro EX ในไดร์ฟซีดีของคอมพิวเตอร์
2. ในหน้าจอตั้งค่า GP-Pro EX คลิก [GP-Viewer EX]

3. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้ง4. หากต้องการระบุโฟลเดอร์สำหรับติดตั้ง ในหน้าจอถัดไปให้คลิก [Change] และกำหนดพาธโฟลเดอร์โดยใช้อักขระ แบบไบต์เดี่ยวไม่เกิน 80 ตัว


5. ข้อความต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น คลิก OK เพื่อให้การติดตั้งเสร็จสิ้น

การยกเลิกการติดตั้ง ยกเลิกการติดตั้ง GP-Viewer EX จากคอมพิวเตอร์ ยกเลิกการติดตั้งโดยใช้ Windows Control Panel, [Add/Remove Programs] จากทาสก์บาร์ คลิก [Start] ชี้ไปที่ [Settings] แล้วคลิก [Control Panel] ใน [Control Panel] เลือก [Add/Remove Programs] ในรายการแอ็พพลิเคชันที่ติดตั้ง เลือก [GP-Viewer EX] แล้วคลิก [Remove] เพื่อยกเลิกการติดตั้ง
Subscribe

กรอกอีเมลเพื่อรับข่าวสาร โปรโมชั่น และกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่นี่

fb twitter youtube youtube shopee lazada tiktok blockdit

Signin

Register

Forgot password

Products to Compare

0